Beroende

 

Har du tänkt på att det finns positiva och negativa beroenden?

De positiva beroenden vi har är ju att vi är beroende av relationer, bostad, vänner, jobb mat mm.

Ett negatvt beroende som dessutom lägger sig som ett blött täcker över det mesta är ju att vara beroende av nervgiftet alkohol.  

-Olika sorters beroenden uppmärksammas idag på ett klarare och bättre sätt än förr, det kan vara  spelberoende,  alkoholberoende eller något annat beroende som stör personen självt men också  omgivningen.

I vår "stressade tid" har t.ex alkohol blivit ett sätt att umgås på, t.ex på en lunch, en "after work" och  senare  kanske en "drink före maten".....så det är ganska lätt att lära upp hjärnans belöningssytem att "kicka" igång på och efter alkohol, socker, spel eller något annat som påverkar belöningssystemet. Tänk efter...umgås du med dina VÄNNER eller umgås ni tillsammans med "vännen alkohol"?

Dessbättre finns idag behandlingsmetoder (KBT bl.a) som på relativt kort tid ger Dig en kunskap om Ditt eget beroendesystem och vad du kan göra åt det för att kunna kontrollera istället för att bli kontrollerad, detta på hemmaplan utan inläggning på t.ex behandlingshem.

För mig finns inte ordet "alkoholist", det är ett mycket stigmatiserande ord, somliga säger "skärp dig din dj-a alkoholist" men ingen säger "skärp dig dj-a diabetiker" eller "sluta ha cancer, skärpning"...det heter BEROENDE! Vi är ju beroende av mat, jobb, relationer, bostad, kanske bil, barn OCH vi kan ocså ha ett beroende av nervgiftet alkohol. Vi hamnar på en väldigt hanterbar nivå där skam och skuld inte är så närvarande i uttrycket.

Kunskap är makt!

Under våren 2015 gav jag ut en bok som då var baserad på över 12 års arbete med beroende, lite av en självhjälpsbok och en hel del beskrivningar om hur du kan göra för att återta kontrollen och på det sätt jag arbetar på, en del berättelser om hur jag gjorde, hur andra gjort, klientberskrivningar mm och det går fort att få ordning på ett beroendesystem, på några korta veckor så känner du att du börjar återta kontrollen över livet, det är DU som bestämmer, inte ett beroendesystem!

Boken "Sluta kröka köp en Porsche" är en handledning i hur du kan göra för att inte hamna i samma upprepande negativa konsekvens. Det är nämnligen bara du som kan bestämma det, ingen annan!