Personlig och respektfull behandling

Behöver du eller din anställde en snabb och effektiv problemlösning på hemmaplan?
Hos oss får du behandling av utbildad Alkohol- och familjeterapeut.

Om vi räknar med att 10% av Sveriges befolkningen har "problem med alkohol" så är det nog så att ett företags anställda också ingår i dessa 10%.

Har ett företag 10 anställda så kan det alltså finnas 1 person som inte mår bra och förutom ett personligt lidande så betalar företaget idag stora pengar enbart pga av frånvaro vare sig den är fysisk eller psykisk.

Ett enkelt räkneexempel:

En persons frånvaro 0,5 dag/vecka (sega måndagar) innebär i snitt en frånvaro av 2 dgr/mån*12 månader= en hel arbetsmånad o detta till en kostnad för företaget på ???

En effektiv behandling på hemmaplan ger fördelarna av att den beroende är på sitt arbete, ingen vikare behövs, sjukskrivning för behandlingshem är inte nödvändig.

En behandling på mellan 4-10 gånger har visat sig full tillräckligt för att den anställde ska kunna få egen kontroll över alkoholen.

Fördelen med behandling "på hemmaplan" är att förändringen inte enbart handlar om enbart om personen utan förändringen förankras både på jobbet och hemma, en annan är att behandling på hemmaplan är kostnadseffektivt.

För större företag kan gruppbehandlingar bli aktuella o då gärna på företaget.

Ett företags drog & alkoholpolicy har visat sig kunna förändra hela företaget. Under 2009 gjordes en ny policy för ett byggföretag då det visade sig att konferenser oftast handlade om "fest" istället för framtidsplaner, den nya policyn gav en direkt vinst för företaget i form av bättre mående, bättre planering och orderingång och ett mycket bättre säkerhetstänkande.

Kontakta mig för fri rådgivning