-Jag är utbildad Alkoholterapeut, 12-stegsbehandlare, utbildad KBT behandlare och arbetar  även  som handledare och utbildningar på behandlingshem, familjehem, företag och institutioner.

-Jag är utbildad Beroende, familjeterapeut, psykoterapeut och medlem i SFFT,  Svenska familjeterapiföreningen.

-Jag gjorde min alkoholpraktik mellan 1982-1999 då jag la ner praktiken och började leva igen.

 

-Min kompetens är:

-Att  professionellt och ödmjukt hjälpa Dig att med mina erfarenheter och kunskap se olika  lösningar.

-Att vi tillsammans skräddarsyr Din behandling.

-Fysisk-medicinsk undersökning/konsultation / Leg. Läkare OM Du vill.

-Att hantera problemen på ett mänskligt, obyråkratiskt och kostnadseffektivt sätt.

-Att arbeta med beroendesyndrom, behandlingsperspektiv och som handledare för företag ,  skolor och  myndigheter i alkoholproblem på jobbet.

 Länk till referenser:

100% Tystnadsplikt enl lag.

 -Ingen registrering av något slag sker gentemot myndighet eller annan person.